0 800 504 205

(Вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора)

Пн.-Пт: 08:00 - 20:00; Сб: 08:00 - 18:00

Як нас знайти?
Кабінет пацієнта
Новини та статтi

Вагінальний біоценоз

02.08.2019 |
Поділитись:
Вагінальний біоценоз (вагінальний мікробіом/мікробіота) — це вагінальна екосистема, тобто симбіоз мікроорганізмів, які заселяють піхву кожної жінки і співіснують із макроорганізмом.

Під цим терміном розуміють динамічне середовище, схильне до різних коливань видового складу і чисельності бактерій, залежить від багатьох ендо- і екзогенних факторів, а саме:

 • вік жінки;
 • фаза ОМЦ;
 • етнічна принадлежність;
 • характер харчування;
 • спосіб життя;
 • соматичний стан жінки;
 • вид контрацепції;
 • “модель ” статевої поведінки;
 • гігієнічні особливості.

Якісні та кількісні показники вагінального мікробіому, а саме частка лактобактерій в загальній бактеріальній масі, співвідношення груп мікроорганізмів є не тільки об'єктивною характеристикою самої мікробіоти, а й слугують індикатором порушень, зумовлених різними причинами, своєрідним індикатором стану репродуктивного здоров'я жінки.

Симбіотні мікроорганізми у наш час прийнято розглядати як невід”ємну частину організму господаря, яка виконує різноманітні життєвоважливі функції.
Загальне мікробне обсіменіння піхви здорової жінки репродуктивного віку сягає 10^9 КУО/мл і на 90-95% представлене лактобактеріями.

Вагінальна мікросистема: постійно присутні мікроорганізми (індигенна, автохтонна мікрофлора) — в нормі у жінок репродуктивного віку представлена великою групою лактобацил, які адгезуються на епітелії, створюють біоплівку, ферментують глікоген із накопиченням органічних кислот, синтезують перекис водню, лізоцим, стимулюють місцевий імунітет  і тим самим забезпечують стабільність кількісного і видового складу нормальної мікрофлори.
Найчастіше лактобактерії представлені L. acidophilus, L. casei, L.fermentum, L.cellobiosus, L.brevis, L.jensenii, L.plantarum.

Як правило у конкретної жінки домінує один вид лактобактерій, лише у 8% жінок зустрічається більше 1-го виду лактобактерій.
Умовно-патогенна мікрофлора піхви представлена широким спектром грампозитивних і грамнегативних бактерій і декількома  видами грибів (нараховують більше 300 різних видів).

Сумарна частка облігатно-анаеробних організмів (Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Eubacterium spp., Atopobium vaginae) у клінічно здорових жінок не перевищує частку нормальної мікрофлори .
 • Кількість  Gardnerella vaginalis в нормі становить до 10^6 КУО/мл, а  Atopobium vaginae – до 10^4 КУО/мл.
 • Гриби роду Саndida можуть бути присутніми у піхві здорових жінок у концентрації до до 10^4 КУО/мл

Навіть невелике зміщення середовища в кислу сторону  значно пригнічує розвиток і розмноження бактеріальних збудників, тоді як зростання чисельності грибів роду Саndida в цьому випадку може посилитись.

 • транзиторні мікроорганізми (алохтонна, випадкова мікрофлора) — в нормі не перевищує 3-5%.

Транзиторна мікрофлора - мікрофлора сечостатевих шляхів, постійна присутність якої не характерна для здоровоїлюдини і яка за певних умов може спричинити запальний процес в сечо-статевих органах.

Представники транзиторних мікроорганізмів, які найчастіше зустрічаються - коагулазонегативні стафілококи: (St. epidermidis), Corynebacterium spp., Streptococcus spp., Bacteroids – Prevotella spp., Mycoplasma hominis, які зазвичай присутні в помірній кількості (до 10^4КУО/мл), Micrococcus spp., Propionybacterium spp., Eubacterium spp., Veilonella spp.


Природні захисні механізми піхви (взаємозалежні і взаємозумовлені), спрямовані на підтримання балансу мікрофлори:

 • зімкнута статева щілина;
 • мікрофлора піхви (перекиспродукуючі лактобактерії);
 • адекватний рівень рН в межах 4,0 — 4,5 (кисле середовище) — як наслідок життєдіяльності перекиспродукуючих лактобактерій, що є критичним для житєдіяльності 90% інфектів, які потрапляють у піхву;
 • вагінальний зрілий епітелій (накопичує глікоген, що є метаболічним субстратом для лактобактерій);
 • достатня насиченість жіночого організму естрогенами (індукують накопичення глікогену епітелієм піхви);
 • адекватний стан місцевого і загального імунітету

Лактобактерії активно конкурують з іншими мікроорганізмами за можливість адгезії до клітин піхвового епітелію, тим самим стимулюючи імунну систему макроорганізму.

Лактобактерії активують ТLR-рецептори епітеліальних клітин, які розпізнають різні мікроорганізми, що призводить до продукції протизапальних цитокінівв кількостях достатніх для контролю над розмноженням небажаної мікрофлори.

Здорова екосистема піхви характеризується неушкодженим епітелієм, наявністю достатньої кількості лактобацилярної мікрофлори та адекватним станом локального імунітету.

Лактобактерії досить уразливі в порівнянні з умовно-патогенними та патогенними мікроорганізмами.
 
Порушення стану вагінального мікробіому:

 • бактеріальний вагіноз (у розвитку основну роль відіграє анаеробна мікрофлора, зокрема - Gardnerella vaginalis та  Atopobium vaginae) - відсутні запалення та зниження імунної відповіді;
 • Gardnerella vaginalis та  Atopobium vaginae схильні ініціювати утворення біоплівок, що є причиною рецидивів бак. вагінозу. Мікроорганізми в біоплівках здатні витримувати концентрації перекису водню і молочної кислоти, які у 4-8 разів перевищують нормальні.
 • аеробний/неспецифічний вагініт (переважає аеробна мікрофлора) - характеризується сильною імунною відповіддю, вираженим запаленням, високим рівнем інтерлейкінів ;
 • вульвовагінальний кандідоз.

Причини порушень стану вагінального мікробіому:

 • поширення ендокринної патології;
 • зростаюча частота тривалої, не завжди адекватної антибактеріальної терапії;
 • широке, часто безконтрольне використання протигрибкових засобів;
 • противірусна терапія;
 • гормональна контрацепція;
 • зниження місцевого та загального імунітету;
 • безконтрольні статеві відносини;
 • поникнення у піхву умовно-патогенних бактерій із шлунково-кишкового тракту.

Терапія порушень вагінальної мікробіоти повинна бути двоетапною.

Антибактеріальні/анаеробні препарати ослаблюють захист, які біоплівка надає мікроорганізмам, що її утворюють, а лактобактерії  і препарати, які закислюють вагінальне середовище , довершують її руйнування.

За відсутності другого етапу терапії біоплівка зберігається у піхві (при цьому симптоми захворювання зникають) і через деякий час стає причиною рецидиву, навіть після адекватної одноетапної терапії.

Склад вагінального середовища:

 • рідинний компонент (секрет цервікальних і бартолінієвих залоз, серозний транссудат)
 • клітинний компонент (фактори гуморального і клітинного імунітету, лейкоцити, мікрофлора, десквамовані клітини багатошарового плоского епітелію піхви і шийки матки

Об'єм вагінальних виділень у жінок, що не викликає дискомфорту, становить 2-3 мл.
Роль буфера між вагінальною мікрофлорою та факторами агресії зовнішнього середовища відіграє шар глікокаліксу (це розчинені у вагінальному середовищі мікроелементи та глікоген, що є субстратом для вагінальної мікрофлори, а також продукти її метаболізму).
В нормі під час вагітності, особливо, коли розпочинає функціонувати плацента, збільшується рівень естрогенів в крові, зокрема естріолу, який стимулює накопичення глікогену у піхві (живильний субстрат для лактобактерій), посилюється кровообіг і транссудація піхвового епітелію.

Це призводить до зростання кількості вагінальних виділень, знижнення їх рН.

Виділення із піхви в період вагітності можуть розглядатись як варіант норми в тому випадку, якщо їх кількість незначна, вони не завдають дискомфорту, не викликають роздратування, не подразнюють шкіру і слизові, не мають аномального кольору і запаху, не супроводжуються будь-якими симптомами захворювання(свербіж, температура, біль в області статевих органів і т.п.).
 
Формування мікробіоти новонародженої дівчинки починається з моменту народження. При нормальному перебігу вагітності напередодні пологів в організмі вагітної - пік естрогенів, що призводить до накопичення глікогену вагінальним епітелієм, сприяє чисельності колоній лактобактерій, забезпечує максимальну контамінацію новонародженої необхідною мікрофлорою.

Якщо відразу після народження у дівчинки створюється кисле середовище (рН — 4,4-4,6), то вже до кінця 1-го місяця життя епітелій піхви стає тонким.  Вміст глікогену знижується,  рН підвищується до 7,0

Передача ІПСШ від матері до дитини може викликати:

 • недоношеність;
 • мертвонародження;
 • гіпотрофію;
 • сепсис;
 • пневмонію;
 • неонатальний кон”юнктивіт та офтальмопатію;
 • вроджені дефекти плода.

Своєчасна діагностика та лікування запальних процесів піхви і шийки матки, адекватна корекція порушень вагінального мікробіому до вагітності і особливо у вагітних - є основним моментом профілактики мимовільних викиднів, передчасних пологів, чисельних перинатальних втрат, гнійно-септичних ускладнень в пологах, післяпологовому періоді.

Статтю підготувала лікар акушер-гінеколог Червак Наталія

Схожі новини
Лазерне лікування і омолодження піхви
Лазерне лікування і омолодження піхви
09.04.2019 |
Детальнiше
Вагітність при міомі матки
Вагітність при міомі матки
09.04.2019 |
Детальнiше
Практичні навички при обстеженні безплідних пар
Практичні навички при обстеженні безплідних пар
09.04.2019 |
Детальнiше
Вагітність при ендометріозі: сучасний погляд
Вагітність при ендометріозі: сучасний погляд
09.04.2019 |
Детальнiше
Секреторне й обструктивне безпліддя у чоловіків
Секреторне й обструктивне безпліддя у чоловіків
15.02.2019 |
Детальнiше
Статистика ЕКЗ
Статистика ЕКЗ
15.02.2019 |
Детальнiше
Лікування чоловічого безпліддя
Лікування чоловічого безпліддя
15.02.2019 |
Детальнiше
Що таке спермограма?
Що таке спермограма?
15.02.2019 |
Детальнiше
Ендометріоз: лікування, симптоми
Ендометріоз: лікування, симптоми
15.02.2019 |
Детальнiше
Невиношування вагітності. В чому причина?
Невиношування вагітності. В чому причина?
09.04.2019 |
Детальнiше
Огляд у гінеколога
Огляд у гінеколога
11.07.2019 |
Детальнiше
Гістероскопія та її роль у лікуванні безпліддя
Гістероскопія та її роль у лікуванні безпліддя
09.04.2019 |
Детальнiше
Чому не виходить завагітніти
Чому не виходить завагітніти
13.09.2019 |
Детальнiше
Як вирахувати стать дитини до зачаття
Як вирахувати стать дитини до зачаття
02.05.2019 |
Детальнiше
Непрохідність маткових труб
Непрохідність маткових труб
02.05.2019 |
Детальнiше
Синдром гіперстимуляції яєчників: сучасний погляд на проблему
Синдром гіперстимуляції яєчників: сучасний погляд на проблему
13.09.2019 |
Детальнiше
Вагітність при ендометріозі — сучасний погляд
Вагітність при ендометріозі — сучасний погляд
02.05.2019 |
Детальнiше
Проходимость маточных труб
Проходимость маточных труб
02.05.2019 |
Детальнiше
Ознаки вагітності
Ознаки вагітності
02.05.2019 |
Детальнiше
Імунологічне безпліддя та роль антиспермальних антитіл у ньому
Імунологічне безпліддя та роль антиспермальних антитіл у ньому
13.09.2019 |
Детальнiше
Що таке патологія шийки матки?
Що таке патологія шийки матки?
02.05.2019 |
Детальнiше
ЕКЗ у природному циклі: «за» та «проти»
ЕКЗ у природному циклі: «за» та «проти»
02.05.2019 |
Детальнiше
Практичні навички при обстеженні безплідних пар
Практичні навички при обстеженні безплідних пар
02.05.2019 |
Детальнiше
Штучне запліднення
Штучне запліднення
02.05.2019 |
Детальнiше
Лазерне видалення рубців та шрамів, відбілювання шкіри
Лазерне видалення рубців та шрамів, відбілювання шкіри
06.06.2019 |
Детальнiше
Ви вагітна! І що тепер?
Ви вагітна! І що тепер?
12.07.2019 |
Детальнiше
Не вдається завагітніти. Куди бігти? З чого починати?
Не вдається завагітніти. Куди бігти? З чого починати?
18.07.2019 |
Детальнiше
Що треба знати майбутнім батькам (найпопулярніші питання)
Що треба знати майбутнім батькам (найпопулярніші питання)
24.07.2019 |
Детальнiше
Вагінальний біоценоз
Вагінальний біоценоз
02.08.2019 |
Детальнiше
Ендометріоз. Кілька важливих запитань
Ендометріоз. Кілька важливих запитань
23.08.2019 |
Детальнiше
Підвищення пролактину. Чи варто боятися?
Підвищення пролактину. Чи варто боятися?
12.09.2019 |
Детальнiше
Непрохідність маткових труб, що робити далі?
Непрохідність маткових труб, що робити далі?
20.09.2019 |
Детальнiше
Вірус папіломи людини. Базова інформація
Вірус папіломи людини. Базова інформація
26.09.2019 |
Детальнiше
KAMALIYA: «Вважаю Володимира Котліка хрещеним батьком своїх дітей»
KAMALIYA: «Вважаю Володимира Котліка хрещеним батьком своїх дітей»
08.10.2019 |
Детальнiше
Безпліддя і рак: чому чоловікам обов'язково потрібно сходити до репродуктолога
Безпліддя і рак: чому чоловікам обов'язково потрібно сходити до репродуктолога
08.10.2019 |
Детальнiше
Секс, діти, рок-н-рол: репродуктологи про те, що може підвищити шанси при ЕКЗ
Секс, діти, рок-н-рол: репродуктологи про те, що може підвищити шанси при ЕКЗ
18.10.2019 |
Детальнiше
Портрет жіночого лікаря: 5 ознак хорошого гінеколога
Портрет жіночого лікаря: 5 ознак хорошого гінеколога
25.10.2019 |
Детальнiше
Секс під час ЕКЗ - гарна ідея?
Секс під час ЕКЗ - гарна ідея?
01.11.2019 |
Детальнiше
Про вітамін D
Про вітамін D
15.11.2019 |
Детальнiше
Надлишкова вага та безпліддя
Надлишкова вага та безпліддя
22.11.2019 |
Детальнiше
Ніколи не кажи ніколи. Чим небезпечне чайлдфрі і чому варто залишити «частинку себе» в кріобанку
Ніколи не кажи ніколи. Чим небезпечне чайлдфрі і чому варто залишити «частинку себе» в кріобанку
29.11.2019 |
Детальнiше
Як запланувати здоров'я, довголіття і батьківство: практичні поради від медиків на 2020 й рік
Як запланувати здоров'я, довголіття і батьківство: практичні поради від медиків на 2020 й рік
05.12.2019 |
Детальнiше
Від вірусу до раку: приховані загрози для жіночого здоров'я
Від вірусу до раку: приховані загрози для жіночого здоров'я
13.12.2019 |
Детальнiше
Загроза переривання вагітності
Загроза переривання вагітності
19.12.2019 |
Детальнiше
Репродуктивне здоров'я дівчаток-підлітків: що потрібно знати дітям та їх батькам
Репродуктивне здоров'я дівчаток-підлітків: що потрібно знати дітям та їх батькам
26.12.2019 |
Детальнiше
Життя, як диво: як повірити в диво, якщо ви - прагматик, - історія лікаря
Життя, як диво: як повірити в диво, якщо ви - прагматик, - історія лікаря
27.12.2019 |
Детальнiше
Поговоримо про контрацепцію?
Поговоримо про контрацепцію?
14.01.2020 |
Детальнiше
Красива шкіра в юності — запорука щасливого материнства
Красива шкіра в юності — запорука щасливого материнства
28.02.2020 |
Детальнiше
Заряджені на успіх. Від чого залежить ефективність ДРТ
Заряджені на успіх. Від чого залежить ефективність ДРТ
24.04.2020 |
Детальнiше
Чому не всі яйцеклітини стають ембріонами? 
Чому не всі яйцеклітини стають ембріонами? 
01.06.2020 |
Детальнiше
Максим Гапчук: У «Мати та дитина» амбітне майбутнє
Максим Гапчук: У «Мати та дитина» амбітне майбутнє
15.06.2020 |
Детальнiше
Невдале ЕКЗ, як пережити? Поради фахівців
Невдале ЕКЗ, як пережити? Поради фахівців
27.07.2020 |
Детальнiше
Що повинна знати резус-негативна вагітна?
Що повинна знати резус-негативна вагітна?
12.08.2020 |
Детальнiше
9 порад для майбутніх батьків
9 порад для майбутніх батьків
02.09.2020 |
Детальнiше
ЕКЗ: сучасні методи та підходи в лікуванні жіночого безпліддя
ЕКЗ: сучасні методи та підходи в лікуванні жіночого безпліддя
10.09.2020 |
Детальнiше
ICSI: чоловіче безпліддя - не вирок
ICSI: чоловіче безпліддя - не вирок
10.09.2020 |
Детальнiше
Лапароскопія: переваги перед традиційною хірургією
Лапароскопія: переваги перед традиційною хірургією
10.09.2020 |
Детальнiше
Обстеження матки: що потрібно знати про гистероскопии
Обстеження матки: що потрібно знати про гистероскопии
10.09.2020 |
Детальнiше
Штучна внутрішньоматкова інсемінація
Штучна внутрішньоматкова інсемінація
14.09.2020 |
Детальнiше
Діагностика безпліддя у чоловіків
Діагностика безпліддя у чоловіків
14.09.2020 |
Детальнiше
10 причин звернутися чоловікові до андролога
10 причин звернутися чоловікові до андролога
14.09.2020 |
Детальнiше
Кріотехнології як спосіб планування сім'ї
Кріотехнології як спосіб планування сім'ї
15.09.2020 |
Детальнiше
Як стати мамою: психологічна і фізична підготовка
Як стати мамою: психологічна і фізична підготовка
16.09.2020 |
Детальнiше
Monalisa Touch - що це за технологія
Monalisa Touch - що це за технологія
16.09.2020 |
Детальнiше
Передчасний клімакс у чоловіків: як розпізнати і чим небезпечний
Передчасний клімакс у чоловіків: як розпізнати і чим небезпечний
17.09.2020 |
Детальнiше
Навіщо ходити на профілактичний огляд до гінеколога
Навіщо ходити на профілактичний огляд до гінеколога
21.09.2020 |
Детальнiше
Лазерна терапія в гінекології: без анестезії та болю
Лазерна терапія в гінекології: без анестезії та болю
22.09.2020 |
Детальнiше
Амбулаторна гінекологія — своєчасне звернення за кваліфікованою допомогою
Амбулаторна гінекологія — своєчасне звернення за кваліфікованою допомогою
22.09.2020 |
Детальнiше
Як підготуватися до ЕКЗ
Як підготуватися до ЕКЗ
22.09.2020 |
Детальнiше
Вагітність після 35: навіщо потрібні додаткові аналізи та обстеження
Вагітність після 35: навіщо потрібні додаткові аналізи та обстеження
08.10.2020 |
Детальнiше
Причини та профілактика жіночого безпліддя
Причини та профілактика жіночого безпліддя
09.10.2020 |
Детальнiше
Хірургія одного дня: сучасний підхід до лікування
Хірургія одного дня: сучасний підхід до лікування
16.10.2020 |
Детальнiше
Ведення вагітності: зберегти здоров'я дитини і добре самопочуття мами
Ведення вагітності: зберегти здоров'я дитини і добре самопочуття мами
16.10.2020 |
Детальнiше
Вагітність після ЕКЗ: про що потрібно пам'ятати майбутнім батькам
Вагітність після ЕКЗ: про що потрібно пам'ятати майбутнім батькам
21.11.2021 |
Детальнiше
Аномалії матки: їх вплив на настання та виношування вагітності.
Аномалії матки: їх вплив на настання та виношування вагітності.
25.11.2020 |
Детальнiше
Рубець на матці після кесарського розтину
Рубець на матці після кесарського розтину
02.06.2021 |
Детальнiше
Найпоширеніші помилки під час вагітності
Найпоширеніші помилки під час вагітності
26.01.2021 |
Детальнiше
Хронічний ендометрит
Хронічний ендометрит
26.01.2021 |
Детальнiше
Варикоз та геморой під час вагітності
Варикоз та геморой під час вагітності
26.01.2021 |
Детальнiше
Резус-конфлікт
Резус-конфлікт
04.02.2021 |
Детальнiше
Планування вагітності (спосіб життя)
Планування вагітності (спосіб життя)
04.02.2021 |
Детальнiше
Антимюллерів гормон
Антимюллерів гормон
12.02.2021 |
Детальнiше
Аптечка вагітної на час війни
Аптечка вагітної на час війни
05.03.2022 |
Детальнiше
Зникли місячні під час війни. Що робити?
Зникли місячні під час війни. Що робити?
21.03.2022 |
Детальнiше
Заморозка сперми чоловіка перед війною
Заморозка сперми чоловіка перед війною
30.03.2022 |
Детальнiше
Візит до репродуктолога під час війни
Візит до репродуктолога під час війни
04.04.2022 |
Детальнiше
Дізналась, що вагітна перед війною. Що робити?
Дізналась, що вагітна перед війною. Що робити?
17.04.2022 |
Детальнiше
Всі новини та статті
Приходьте
на консультацію
Запис на прийом
0 800 504 205